Community Settings (Cymraeg)

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda grwpiau gwirfoddol, elusennau, awdurdodau lleol a lleoliadau celfyddydau i gynnig cyngherddau a phrosiectau i blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol a'u teuluoedd.

The music was so powerful it made me feel hopeful for the future.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org