Early Years (Cymraeg)

Mae LMN yn datblygu modelau o arfer da mewn cerddoriaeth i blant cyn oedran ysgol. Mae'n wybyddus bod gwaith mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar yn annog plant i fynegi eu hunain yn greadigol trwy gerddoriaeth, canu a dawnsio; datblygu eu sgiliau cerddorol (rhythm, traw, canu, chwarae); datblygu cydsymud, cydbwysedd a sgiliau gweithredol; cynyddu eu gallu i wrando a chanolbwyntio.

Rydym yn gweithio mewn amrediad o leoliadau Blynyddoedd Cynnar a gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant i staff i gefnogi eu defnydd o gerddoriaeth mewn gweithgareddau beunyddiol.

"Roedd yn rhyfeddol gweld y gwahaniaeth a wnaeth y prosiect yma i'n plant swil a thawel. Daeth mamgu un plentyn i weld ein sioe a doedd hi ddim yn gallu credu'r hyder oedd gan ei hwyres" rheolwr Gofal Plant

The music was so powerful it made me feel hopeful for the future.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org