Fundraise for us (Cymraeg)

Helpwch Live Music Now i gyrraedd mwy o bobl trwy godi arian inni gyda theuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr. Mae modd codi arian trwy gynnal bore coffi, neu gallwch wneud rhywbeth cyffrous fel dawnsio hyd nes y byddwch yn syrthio noddedig.

Mae gwefan Just Giving yn llawn o syniadau am sut i gael hwyl a chodi arian i waith LMN.

Cerddodd Christine McNeal 192 milltir o St Bees i Robin Hood's Bay mewn pythefnos a chodi dros £450 i Live Music Now trwy greu tudalen her ar Just Giving.

"Fe wnes i ddewis Live Music Now oherwydd mod i'n gerddor ac yn gwybod am y gwahaniaeth y gall cerddoriaeth ei wneud i'ch bywyd - yn enwedig cerdd byw. Rwy'n canu gyda côr Halle ac wedi chwarae mewn cerddorfeydd a bandiau amrywiol ac felly hoffwn feddwl bod yr arian yr wyf wedi ei godi yn helpu rhai pobl i gael eu hysbrydoli gan gerddoriaeth." Christine McNeal, cefnogwr LMN

The music was so powerful it made me feel hopeful for the future.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org