Gift Aid (Cymraeg)

Mae Cymorth Rhodd yn ein galluogi i hawlio'r treth incwm y byddech yn ei dalu ar eich rhodd. Os ydych yn drethdalwr ar y raddfa is gallai rhodd o £50 fod yn werth £62.50 i LMN ac os ydych yn drethdalwr graddfa uwch gallai eich rhodd o £500 fod yn werth £625 i LMN ac eto dim ond £375 y mae'n ei gostio i chi. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud ydy argraffu a llenwi'r datganiad Cymorth Rhodd a'i anfon gyda'ch rhodd, neu nodi eich bod yn cytuno bod Cymorth Rhodd yn cael ei hawlio pan fyddwch yn cyfrannu ar-lein.

Mae rhoi rhodd yn hawdd. Gallwch anfon siec atom yn daladwy i Live Music Now, i Music Base, Kings Place, 90 York Way, Llundain, N1 9AG. Neu gallwch gyfrannu ar-lein, neu gyfrannu'n rheolaidd trwy lenwi a dychwelyd ein Ffurflen Debyd Uniongyrchol.

The music was so powerful it made me feel hopeful for the future.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org