Legacy - Gifts in Wills (Cymraeg)

Mae cymynrodd yn galluogi Live Music Now i barhau i weithio am genedlaethau i ddod.

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys i LMN yn creu manteision hir dymor, os ydych yn gadael £400 ar gyfer un perfformiad cyfranogol neu £40,000 am flwyddyn o ddigwyddiadau cerddorol mewn cartref gofal.


Mae rhoddion mewn ewyllys yn dreth effeithiol ac maen nhw'n cael eu didynnu o'ch ystad cyn i dreth etifeddiaeth gael ei gyfrifo.

Mae amrywiol fathau o gymynroddion y gallwch eu gwneud, Os hoffech drafod hyn gyda ni, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Lucy Galliard ar 01653 668551 neu e-bostiwch lucy.galliard@livemusicnow.org.

The musicians that came to visit us were so amazing, they brought tears to my eyes!

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org