LMN International (Cymraeg)

Mae LMN Rhyngwladol yn datblygu cysylltiadau i hyrwyddo rhaglenni cyfnewid gyda chyrff LMN yn Ewrop ac mae'n rhoi cymorth i ddatblygu rhaglenni LMN dramor, gan ddarparu cyfleoedd datblygu proffesiynol ychwanegol i gerddorion yn ogystal â chodi proffil LMN yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Darperir cyllid ar hyn o bryd i Ddatblygiad LMN Rhyngwladol gan Creative Scotland.

Astudiaeth Achos: Preswyliad Rhyngwladol

Cyrff Live Music Now ar draws y byd

Live Music Now yr Almaen

Live Music Now Yr Iseldiroedd

Live Music Now Awstria

Live Music Now y Swistir

Live Music Now Denmarc

The music was so powerful it made me feel hopeful for the future.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org