Mainstream Schools (Cymraeg)

Mae Live Music Now yn cynnig cyngherddau a gweithdai i ysgolion nad oes ganddyn nhw fynediad hawdd i gerdd byw, yn aml oherwydd arwahanrwydd daearyddol neu rwystrau economaidd.

The drummers were wicked, they sounded like thunder

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org