Partnership Working (Cymraeg)

Mae LMN wedi creu cysylltiadau effeithiol dros ben gydag amrywiol gyrff arbenigol i gyflwyno profiad cerdd byw i'r gynulleidfa ehangaf posibl.

Mae nifer o gyrff yn gweithio mewn partneriaeth gyda LMN i fynd i'r afael ag agendâu cyhoeddus cyfredol. Awdurdodau Lleol yn cyflenwi'r Dyletswydd Cydraddoldeb Anabledd, Gwasanaethau Plant yn ychwanegu at eu dehongliad o Mae Pob Plentyn yn Cyfrif, Ymddiriedolaethau GIG yn datblygu eu polisi Celf ac Iechyd - dyma rai enghreifftiau o gyrff sy'n cydnabod y gall LMN eu helpu i gyflawni eu hamcanion.

Ni ddylid fyth fychanu manteision gweithio'n gydweithredol, yn enwedig lle mae angen gwybodaeth a dealltwriaeth arbenigol. Gall y broses ei hun fod yn hynod o greadigol gan gynhyrchu cymaint mwy na'r disgwyl. Daw hyn yn amlwg mewn prosiectau lle mae'r sector corfforaethol yn defnyddio cerddoriaeth a'r celfyddydau i ddwyn manteision ychwanegol i'r gweithle.

Mae LMN yn cynnig arbenigedd i gyrff celfyddydol, yn cynnwys hyrwyddwyr cyhoeddus, gwyliau, amgueddfeydd ac orielau sy'n eu galluogi i ymestyn allan y tu hwnt i'w cynulleidfa gyhoeddus bresennol a datblygu cysylltiadau lleol a'u gwneud yn adnawdd cerdd gwirioneddol yng nghalon eu cymuned.

"Mae Gŵyl Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi yn ddiolchgar iawn i Live Music Now am drefnu digwyddiad y mae preswylwyr Gofal yn y Gymuned Tŷ Ddewi yn edrych ymlaen yn fawr iawn ato." Gofal yn y Gymuned Tŷ Ddewi

The music was so powerful it made me feel hopeful for the future.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org