Llanwch a chyflwynwch y ffurflen hon os hoffech dderbyn clyweliad ar gyfer LMN

Os ydych yn cael unrhyw anhawster i lenwi'r ffurflen hon e-bostiwch auditions@livemusicnow.org neu ffoniwch Gillian Green, Cyfarwyddwraig Clyweliadau ar 02920 554040 a gofynnwch am becyn gwybodaeth yn uniongyrchol.

Fields indicated by * are mandatory.


Y person cyswllt ar gyfer eich grŵp neu eich enw eich hun os ydych yn berfformiwr unigol

Os yn berthnasol

Os yn berthnasol

E.e. clasurol gorllewinol, Traddodiadol Gwyddelig, Klezmer Iddewig, jazz.

Os yn berthnasol
Gan gerddor LMN cyfredol Gan eich athro/coleg Gwefan LMN Cyfryngau cymdeithasol Arall
Please enter the validation words you see above into the box below

The musicians that came to visit us were so amazing, they brought tears to my eyes!

Find out more

If you would like to find out more about auditioning, please contact:

Gillian Green, Auditions Director
T: 02920 554298
E: auditions@livemusicnow.org