All Together Now (Cymraeg)

Gyda'n Gilydd Nawr: clwb cerdd i deuluoedd ag anghenion arbennig

Cynhaliwyd Gyda'n Gilydd Nawr yn y mac (Midlands Arts Centre), Birmingham rhwng Chwefror a Thachwedd 2012.

Dyfeisiwyd y prosiect peilot mewn ymateb i rwystredigaeth rhieni ynghylch y diffyg cyfleoedd i deuluoedd gyda phlant ag anghenion arbennig i fwynhau'r un digwyddiad cerddorol gyda'i gilydd. Bu cerddorion LMN yn arwain sesiynau cerdd misol wedi'u teilwra'n arbennig i deuluoedd, lle roedd croeso ac anogaeth i'r holl ymatebion i'r gerddoriaeth.

Yn y ffilm fer isod mae'r trefnwyr (Sharon Hopwood, rhiant lleol, a Jayne Allen, Rheolwraig Prosiect LMN) yn siarad am bwer cerddoriaeth i dynnu pobl at ei gilydd a phwysigrwydd dull rhyngweithiol LMN o hyrwyddo manteision therapiwtig cerddoriaeth

"Mae'r sesiynau Gyda'n Gilydd Nawr yn tynnu pob un o'm plant i'r foment ac yn rhoi'r rhyddid iddyn nhw fynegi eu hunain. Rwy'n dod oddi yno wedi fy ysbrydoli ac yn hapus, ac felly hefyd fy mhlant. Diolch." Rhiant

Cafodd y prosiect ei gyllido gan grant Dyfarniadau i Bawb o Gronfa'r Loteri Fawr, ynghyd â grantiau gan Ymddiriedolaeth Grantham Yorke Trust ac Elusen y Barwn Davenport.

Am wybodaeth ynglŷn â sut y gallwch helpu i gyllido prosiectau Gyda'n Gilydd Nawr yn y dyfodol cysylltwch â Karen Irwin yn [email protected]

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]