Mimi Doulton: Bywyd Cerddor mewn Pandemig

Soprano glasurol, Mimi Doulton , ymunodd â changen De Ddwyrain Live Music Now ddiwedd 2019. Mae hi’n ysgrifennu am ei phrofiad Covid-19 yn ei chofnod dyddiadur pandemig isod. Mimi Doulton fel Mabel yn The Pirates of Penzance, gyda Gareth Edmunds, Mawrth 2019 (c) Robert Workman & Lapak yn The Cunning Little Vixen, gyda Caroline Taylor, […]

Uchafbwyntiau Ysgol #ReturnToLive

Triawd Pres Gorau yn Ysgol Gynradd Corneli, Cymru (Llun gan Jamie Bowen) Profodd miloedd o blant a phobl ifanc ledled Cymru a Lloegr eu perfformiad cerddoriaeth fyw cyntaf mewn dros flwyddyn ym mis Mehefin. Ymwelodd naw deg chwech o gerddorion Live Music Now â 68 o wahanol ysgolion fel rhan o’r ymgyrch #ReturnToLive a ariannwyd […]

#ReturnToLive gyda Live Music Now

Y cerddor LMN Zoë Wren yn arwain cerddoriaeth i bobl sy’n byw ac yn gweithio mewn cartref gofal Haringey (cyn-Covid) Am Gymraeg, clic Gyf yma Rholio drwm os gwelwch yn dda! Gan ddechrau wythnos 14 th Ym mis Mehefin, bydd Live Music Now yn dychwelyd yn fyw i fyw, gan gyflwyno dros 60 o gyngherddau […]

Mae gigs gardd yn dod â llawenydd i oedolion sy’n byw gyda dementia ac anghenion cymhleth

Ensemble LMN serenades Bowreed preswylwyr cartrefi gofal Gyda pherfformiadau cerddoriaeth fyw yn cael eu torri ar draws y pandemig, bu cerddorion Live Music Now yn gerddi cartrefi gofal i barhau i gynnwys preswylwyr â cherddoriaeth fyw. O ganlyniad i’r prosiect Cartrefi Gofal Cerddorol, a ariannwyd gan Quartet Community Foundation, mwynhaodd y preswylwyr ganu (o fewn […]

Dychwelwch yn ddiogel i sesiynau cerdd personol mewn ysgolion yn ystod Covid-19

  Mae Live Music Now wedi ailddechrau cyflwyno sesiynau cerdd pwrpasol mewn ysgolion ar gyfer plant ag anghenion ac anableddau ychwanegol, wedi’u llywio gan arweiniad ac ymchwil y llywodraeth. Rydym wedi cymryd camau i sicrhau bod ein cerddorion i gyd yn cydymffurfio â threfniadau ar gyfer rheoli a lleihau risg ac yn gallu gweithio gydag […]

Kirsten Miller: Bywyd Cerddor mewn Pandemig

Roedd hi’n ddydd Sadwrn 13 th Mawrth 2020 a byddwn wedi gwasgu i mewn i gar gydag un feiolinydd, dau feiolinydd, a phedwar offeryn llinynnol, yn mynd o Gaerdydd i Gernyw ar gyfer seremoni briodas. Dydd Sadwrn nodweddiadol! Roedden ni’n gwisgo coch, a oedd yn anarferol, ond cais gan y priodferched. Hwn oedd fy gig […]