Children in Challenging Circumstances (Cymraeg)

Mewn Adolygiad Tystiolaeth diweddar, dywedodd Youth Music bod gan brosiectau cerdd o ansawdd uchel y potensial i gyflwyno amrediad o ganlyniadau sy'n helpu i adeiladu gwytnwch plant wrth ddelio gyda'r rhwystrau y maen nhw'n eu wynebu fel plant mewn gofal. (Looked After Children and Music Making, An Evidence Review, Lucy Dillon, Medi 2010, Youth Music).

Mae Live Music Now yn gweithio gydag amrywiol bartneriaid i ddarparu prosiectau arbennig i bobl ifanc mewn amgylchiadau heriol, yn cynnwys y rhai sy'n derbyn gofal.

"Fe ddangosodd y perfformiad terfynol i bawb beth rydyn ni'n gallu ei wneud a bod plant sy'n derbyn gofal yn gallu gwneud pethau hefyd!"

Astudiaeth Achos: Tribal Life, Birmingham

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]