Early Years (Cymraeg)

Mae LMN yn datblygu modelau o arfer da mewn cerddoriaeth i blant cyn oedran ysgol. Mae'n wybyddus bod gwaith mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar yn annog plant i fynegi eu hunain yn greadigol trwy gerddoriaeth, canu a dawnsio; datblygu eu sgiliau cerddorol (rhythm, traw, canu, chwarae); datblygu cydsymud, cydbwysedd a sgiliau gweithredol; cynyddu eu gallu i wrando a chanolbwyntio.

Rydym yn gweithio mewn amrediad o leoliadau Blynyddoedd Cynnar a gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant i staff i gefnogi eu defnydd o gerddoriaeth mewn gweithgareddau beunyddiol.

"Roedd yn rhyfeddol gweld y gwahaniaeth a wnaeth y prosiect yma i'n plant swil a thawel. Daeth mamgu un plentyn i weld ein sioe a doedd hi ddim yn gallu credu'r hyder oedd gan ei hwyres" rheolwr Gofal Plant
Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]