Cyllidwyr a Phartneriaid

Caiff ein gwaith ei gyllido trwy gyfuniad o roddion, grantiau a phartneriaethau.

Mae'r prif gyllidwyr a phartneriaid wedi'u rhestru isod. Mae incwm hanfodol ychwanegol yn cael ei godi o ymrwymiadau misol unigol a digwyddiadau arbennig ( o ceilidhs i gasgliadau bwcedi elusen). Dysgwch sut i gefnogi gwaith LMN ar draws y DU yma.