Fundraise for us (Cymraeg)

Helpwch Live Music Now i gyrraedd mwy o bobl trwy godi arian inni gyda theuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr. Mae modd codi arian trwy gynnal bore coffi, neu gallwch wneud rhywbeth cyffrous fel dawnsio hyd nes y byddwch yn syrthio noddedig.

Mae gwefan Just Giving yn llawn o syniadau am sut i gael hwyl a chodi arian i waith LMN.

Cerddodd Christine McNeal 192 milltir o St Bees i Robin Hood's Bay mewn pythefnos a chodi dros £450 i Live Music Now trwy greu tudalen her ar Just Giving.

"Fe wnes i ddewis Live Music Now oherwydd mod i'n gerddor ac yn gwybod am y gwahaniaeth y gall cerddoriaeth ei wneud i'ch bywyd - yn enwedig cerdd byw. Rwy'n canu gyda côr Halle ac wedi chwarae mewn cerddorfeydd a bandiau amrywiol ac felly hoffwn feddwl bod yr arian yr wyf wedi ei godi yn helpu rhai pobl i gael eu hysbrydoli gan gerddoriaeth." Christine McNeal, cefnogwr LMN

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]