Gift Aid (Cymraeg)

Mae Cymorth Rhodd yn ein galluogi i hawlio'r treth incwm y byddech yn ei dalu ar eich rhodd. Os ydych yn drethdalwr ar y raddfa is gallai rhodd o £50 fod yn werth £62.50 i LMN ac os ydych yn drethdalwr graddfa uwch gallai eich rhodd o £500 fod yn werth £625 i LMN ac eto dim ond £375 y mae'n ei gostio i chi. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud ydy argraffu a llenwi'r datganiad Cymorth Rhodd a'i anfon gyda'ch rhodd, neu nodi eich bod yn cytuno bod Cymorth Rhodd yn cael ei hawlio pan fyddwch yn cyfrannu ar-lein.

Mae rhoi rhodd yn hawdd. Gallwch anfon siec atom yn daladwy i Live Music Now, i Music Base, Kings Place, 90 York Way, Llundain, N1 9AG. Neu gallwch gyfrannu ar-lein, neu gyfrannu'n rheolaidd trwy lenwi a dychwelyd ein Ffurflen Debyd Uniongyrchol.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]