Governance, Staff & Organisation (Cymraeg)

Sylfaenydd: Yehudi Menuhin

Noddwr: Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, KGKT GCB

Cadeirydd Sylfaen: Ian Stoutzker, CBE

Trefnir LMN trwy rwydwaith o saith cangen ar draws y DU, yng Nghymru, Lloegr, Iwerddon a'r Alban. Mae LMN yr Alban wedi'i gofrestru fel elusen ar wahân yn yr Alban.

Ymddiriedolwyr yr elusen, sydd â'r cyfrifoldeb yn y pen draw dros les ariannol a chyffredinol y cynllun, ydy'r Bwrdd Llywodraethwyr o dan gadeiryddiaeth Ian Stoutzker.

Mae pob Llywodraethwr yn gysylltiedig gydag ardal neilltuol ac yn eu tro maen nhw'n cadeirio'r pwyllgor ymgynghori.*

Mae pob ardal yn cael ei rhedeg gan Gyfarwyddwr, all fod yn Rheolwr Prosiect neu yn Weinyddwr, fel bo angen.

Pennaeth y tîm o Gyfarwyddwyr ydy'r Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro, Lucy Galliard.

Am restr gyflawn o'r staff, cliciwch yma.

Mae LMN yn gweithio gyda tua 350 o gerddorion unigol mewn unrhyw un flwyddyn, wedi'u lleoli ar draws gwledydd Prydain.

Rydym yn ffodus ein bod yn gallu galw ar ein rhestr o gyn gerddorion disglair - cerddorion sydd wedi gweithio gyda ni yn y gorffennol ac wedi mynd ymlaen i greu gyrfaoedd cenedlaethol a rhyngwladol llwyddiannus yn y diwydiant cerdd.

*Yn yr Alban, mae'r Llywodraethwr yn gwasanaethu fel Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr LMN yr Alban.