Trawsnewid bywydau trwy gerddorion ysbrydoledig.

Mae LMN yn gweithio gydag ystod amrwyiol iawn o bobl nad ydyn nhw prin fyth, os o gwbl yn cael cyfle i brofi cerddoriaeth fyw. Mae angen sgiliau arbennig iawn i allu defnyddio cerddoriaeth i ymgysylltu gyda phobl sy´n wynebu anawsterau wrth gyfathrebu, sydd wedi´u torri´i ffwrdd oddi wrth lawenydd a phleser cymryd rhan a rhannu gydag eraill.

Mae ein cerddorion wedi´u hyfforddi i roi anghenion ac ymatebion cyfranogwyr wrth galon popeth y maen nhw´n ei wneud. Mae gweithio gydag LMN yn rhoi gallu i´n cerddorion berfformio gyda lefel ddyfnach o ymgysylltiad trwy gydol eu gyrfaoedd.