Legacy - Gifts in Wills (Cymraeg)

Mae cymynrodd yn galluogi Live Music Now i barhau i weithio am genedlaethau i ddod.

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys i LMN yn creu manteision hir dymor, os ydych yn gadael £400 ar gyfer un perfformiad cyfranogol neu £40,000 am flwyddyn o ddigwyddiadau cerddorol mewn cartref gofal.


Mae rhoddion mewn ewyllys yn dreth effeithiol ac maen nhw'n cael eu didynnu o'ch ystad cyn i dreth etifeddiaeth gael ei gyfrifo.

Mae amrywiol fathau o gymynroddion y gallwch eu gwneud, Os hoffech drafod hyn gyda ni, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Lucy Galliard ar 01653 668551 neu e-bostiwch [email protected].

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]