LMN International (Cymraeg)

Mae LMN Rhyngwladol yn datblygu cysylltiadau i hyrwyddo rhaglenni cyfnewid gyda chyrff LMN yn Ewrop ac mae'n rhoi cymorth i ddatblygu rhaglenni LMN dramor, gan ddarparu cyfleoedd datblygu proffesiynol ychwanegol i gerddorion yn ogystal â chodi proffil LMN yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Darperir cyllid ar hyn o bryd i Ddatblygiad LMN Rhyngwladol gan Creative Scotland.

Astudiaeth Achos: Preswyliad Rhyngwladol

Cyrff Live Music Now ar draws y byd

Live Music Now yr Almaen

Live Music Now Yr Iseldiroedd

Live Music Now Awstria

Live Music Now y Swistir

Live Music Now Denmarc

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]