Mainstream Schools (Cymraeg)

Mae Live Music Now yn cynnig cyngherddau a gweithdai i ysgolion nad oes ganddyn nhw fynediad hawdd i gerdd byw, yn aml oherwydd arwahanrwydd daearyddol neu rwystrau economaidd.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]