Musician Development (Cymraeg)

Mae Live Music Now yn datblygu potensial chwaraewyr eithriadol o ddawnus yn y DU, ar gychwyn eu gyrfaoedd.

Mae LMN yn dethol ei gerddorion, fel unawdwyr neu grwpiau (fel rheol hyd at 5 person), o ystod eang o draddodiadau a diwylliannau cerddorol. Maen nhw'n gwneud cais i ymuno â'r cynllun oherwydd eu bod eisiau manteisio ar weithio gydag amrediad eang o gynulleidfaoedd a chael cyfle i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu. Mae angen i gerddorion ymrwymo eu hunain am o leiaf dwy flynedd ac yn ystod eu cyfnod ar y cynllun cynnigir gwaith cyflogedig iddyn nhw. Unwaith y caiff cerddorion eu derbyn ar y cynllun, gellir cynnig gwaith yn rhywle yn y DU iddyn nhw.

Mae cerddorion yn cael eu dewis o'r chwaraewyr ifanc mwyaf dawnus sy'n byw yn y DU. Gan befformio fel unawdwyr neu mewn grwpiau, maen nhw'n dod o ystod o draddodiadau cerddorol: cerddoriaeth glasurol gorllewinol, cerddoriaeth byd, jazz, roc a gwerin.

"Mae LMN yn brofiad dysgu hynod o werthfawr i'r perfformwyr." Helen Paskins, clarinet.

Mae cerddorion yn cael eu dewis trwy broses fanwl o glyweliadau. Rhaid iddyn nhw gyfuno dawn gerddorol eithriadol a gallu i gyfathrebu a chreu perthynas gyda chyfranogwyr.

Mae'r manteision i gerddorion yn cynnwys:

  • Cyfleoedd perfformio cyflogedig
  • Profiadau cerddorol gwerthfawr
  • Datblygiad proffesiynol a hyfforddiant amhrisiadwy ym maes cerdd allgyrraedd

Pam ymuno â Live Music Now?

LMN ydy'r man cychwyn ar gyfer gyrfa lwyddiannus a llawn boddhad yn y proffesiwn cerdd.

Rydym yn darparu cyfleoedd perfformio cyflogedig i gerddorion ifanc, yn ogystal â hyfforddiant a chefnogaeth iddyn nhw yn eu datblygiad proffesiynol ar gychwyn eu gyrfaoedd.

Mae dysgu cyfathrebu gyda chynulleidfa yn rhan hanfodol o ddod yn gerddor. Mae gweithio gyda phobl y mae eu hamgylchiadau yn cyfyngu ar eu mynediad i gerdd byw neu yn rhwystro eu mynediad i gerdd byw yn rhoi cyfle amhrisiadwy i chi ddatblygu'r sgiliau hyn yn ogystal â chael effaith dwys ar eich datblygiad personol a cherddorol.

¨Mae LMN yn dysgu sgiliau i wella eich perfformiad nad oeddech chi'n gwybod eich bod eu hangen hyd yn oed." Helen Paskins, clarinet

Mae galw mawr am weithdai sgiliau ar draws y proffesiwn cerdd a gall wella ehangder a chwmpas cyflogaeth unrhyw gerddor.

"Does dim lle i'r ego ond mae yna gapasiti diddiwedd i ddatblygu fel cerddor myfyrgar ." Gustavo Marques, gitar

Mae Live Music Now yn gweithio gyda thua 320 o gerddorion bob blwyddyn gan ddarparu dros 7,000 o gyfleoedd perfformio unigol. Mae'r manteision yn cynnwys:

  • Profiad Proffesiynol: cynllunio, perfformio, rhaglennu; datblygu'r ystod o gerddoriaeth yr ydych yn ei berfformio. Mae hwn yn hyfforddiant amhrisiadwy i ddelio gyda'ch gwaith eich hun
  • Datblygu sgiliau cyfathrebu: rheidrwydd y dyddiau hyn i gerddorion sydd eisiau creu gyrfa o berfformiadau cerdd
  • Profiad Personol: cyfarfod amrywiaeth eang o bobl mewn gwahanol leoliadau sy'n datblygu eich ymwybyddiaeth personol a'ch hyder i ymdopi gydag unrhyw sefyllfa
  • Cyfle i ailgysylltu gyda'r rheswm pam y daethoch yn gerddor ar ôl blynyddoedd o ganolbwyntio ar dechneg a darganfod pŵer cerddoriaeth fel therapi drostoch eich hun