Ein Cerddorion

Viewing 1 to 10 of 154 results


LMN yn dewis ac yn buddsoddi yn y cerddorion gorau ym mhob genre o gerddoriaeth, gan gynnig amrywiaeth o brofiadau perfformiad unigryw sy´n llunio eu gyrfa yn y dyfodol iddynt. Mae tua 350 o gerddorion ar y cynllun ar unrhyw un adeg. Rydym yn clyweliad yn flynyddol ar draws y DU a´r cerddorion yn aros ar y cynllun rhwng 4-6 mlynedd. Am fwy o fanylion am unrhyw un o´r cerddorion, cysylltwch â´r gangen perthnasol fel a restrwyd.