Partnership Working (Cymraeg)

Mae LMN wedi creu cysylltiadau effeithiol dros ben gydag amrywiol gyrff arbenigol i gyflwyno profiad cerdd byw i'r gynulleidfa ehangaf posibl.

Mae nifer o gyrff yn gweithio mewn partneriaeth gyda LMN i fynd i'r afael ag agendâu cyhoeddus cyfredol. Awdurdodau Lleol yn cyflenwi'r Dyletswydd Cydraddoldeb Anabledd, Gwasanaethau Plant yn ychwanegu at eu dehongliad o Mae Pob Plentyn yn Cyfrif, Ymddiriedolaethau GIG yn datblygu eu polisi Celf ac Iechyd - dyma rai enghreifftiau o gyrff sy'n cydnabod y gall LMN eu helpu i gyflawni eu hamcanion.

Ni ddylid fyth fychanu manteision gweithio'n gydweithredol, yn enwedig lle mae angen gwybodaeth a dealltwriaeth arbenigol. Gall y broses ei hun fod yn hynod o greadigol gan gynhyrchu cymaint mwy na'r disgwyl. Daw hyn yn amlwg mewn prosiectau lle mae'r sector corfforaethol yn defnyddio cerddoriaeth a'r celfyddydau i ddwyn manteision ychwanegol i'r gweithle.

Mae LMN yn cynnig arbenigedd i gyrff celfyddydol, yn cynnwys hyrwyddwyr cyhoeddus, gwyliau, amgueddfeydd ac orielau sy'n eu galluogi i ymestyn allan y tu hwnt i'w cynulleidfa gyhoeddus bresennol a datblygu cysylltiadau lleol a'u gwneud yn adnawdd cerdd gwirioneddol yng nghalon eu cymuned.

"Mae Gŵyl Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi yn ddiolchgar iawn i Live Music Now am drefnu digwyddiad y mae preswylwyr Gofal yn y Gymuned Tŷ Ddewi yn edrych ymlaen yn fawr iawn ato." Gofal yn y Gymuned Tŷ Ddewi
Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]