Llanwch a chyflwynwch y ffurflen hon os hoffech dderbyn clyweliad ar gyfer LMN

Os ydych yn cael unrhyw anhawster i lenwi'r ffurflen hon e-bostiwch auditi[email protected] neu ffoniwch Gillian Green, Cyfarwyddwraig Clyweliadau ar 02920 554040 a gofynnwch am becyn gwybodaeth yn uniongyrchol.

Fields indicated by * are mandatory.


Y person cyswllt ar gyfer eich grŵp neu eich enw eich hun os ydych yn berfformiwr unigol

Os yn berthnasol

Os yn berthnasol

E.e. clasurol gorllewinol, Traddodiadol Gwyddelig, Klezmer Iddewig, jazz.

Os yn berthnasol
Gan gerddor LMN cyfredol Gan eich athro/coleg Gwefan LMN Cyfryngau cymdeithasol Arall
Please enter the validation words you see above into the box below