Set up your project (Cymraeg)

Rydym yn deall bod cyllidebau'n dynn; rydym yn gweithio gyda lleoliadau a phartneriaid i edrych ar ddewisiadau a chostau prosiectau.

Mewn rhai prosiectau mae lleoliadau yn codi arian yn lleol i dalu am gyngherddau a sesiynau LMN. Weithiau mae awdurdodau lleol neu gyrff statudol eraill yn prynu neu yn noddi gweithgaredd. Mewn rhai ysgolion caiff gweithgaredd LMN ei gyllido fel rhan o'u Cynllun Datblygu Ysgol, er enghraifft lle mae ffocws ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu disgyblion, neu trwy gyllidebau Datblygu Proffesiynol Parhaus.

Yn achlysurol rydym yn darganfod ffyrdd o noddi ein gweithgareddau gyda chymorth ariannol gan ymddiriedolaethau elusennol a noddwyr sydd yn lleihau costau i leoliadau. Gallwn hefyd ddarparu deunyddiau i helpu lleoliadau gyda'u hymdrechion i godi arian ar gyfer ei gweithgareddau.

Mae costau llawn ein hamrediad o raglenni yn dibynnu ar y nifer o sesiynau a'r nifer o gerddorion sy'n cymryd rhan. Gall hyn amrywio o £180 am un awr o gyngerdd cyfranogol gan unawdydd i tua £4500 am raglen breswyl o ymweliadau wythnosol, cyngherddau a hyfforddiant i staff sy'n para am flwyddyn

Rhagor o wybodaeth

E-bostiwch [email protected] neu [email protected]

Neu ffoniwch 020 7014 2829

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]