Transforming Communities

Preswyliad cerdd mewn canolfan blynyddoedd cynnar yng Nghaeredin

Mae Scottish Book Trust yn credu bod babanod yn cael eu geni’n gerddorol; wedi’r cyfan, y sain gyntaf y mae babi yn ei chlywed yw curiad calon ei fam. Mae Live Music Now Scotland wedi ymuno ag Scottish Book Trust i weithio ar eu rhaglen Bookbug barhaus, a ddyluniwyd i archwilio’r cysylltiadau rhwng cerddoriaeth a […]