Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
With your help, we can bring the joy of live music to thousands more people
across the UK

Partneriaethau

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o gwmnïau – gan sicrhau buddion busnes a chodi arian y mae mawr ei angen i’n helpu i ddatgloi asiantaeth, rheolaeth a dewis trwy gerddoriaeth. Rydym bob amser yn chwilio am bartneriaid newydd i ymuno â nhw, p’un a yw’n ymgysylltu â staff, yn ehangu eich gwybodaeth neu’n codi proffil eich brand – byddwn yn gweithio gyda chi i gyflawni eich amcanion.

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy: [email protected]