Transforming Communities

Kirsten Miller: Bywyd Cerddor mewn Pandemig

Roedd hi’n ddydd Sadwrn 13 th Mawrth 2020 a byddwn wedi gwasgu i mewn i gar gydag un feiolinydd, dau feiolinydd, a phedwar offeryn llinynnol, yn mynd o Gaerdydd i Gernyw ar gyfer seremoni briodas. Dydd Sadwrn nodweddiadol! Roedden ni’n gwisgo coch, a oedd yn anarferol, ond cais gan y priodferched. Hwn oedd fy gig […]