Transforming Communities

Cyflwyno Live Music Now Cymru

Ar 1 Chwefror 2023 rydym yn croesawu Jennifer Abell fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol newydd Live Music Now Cymru. Mae Jen yn ymuno â ni o Cymuned Canolfan Datblygu De Glan-yr-afon, elusen ganolog yng Nghaerdydd sy’n ymroddedig i gynyddu cydraddoldeb cymdeithasol a lleihau tlodi, lle bu’n Gyfarwyddwr, a chyn hynny roedd yn Rheolwr Codi Arian Cymunedol a […]