Transforming Communities

Dathlu NHS 75 gyda Live Music Now

Ar 5 Gorffennaf 2023 rydym yn dathlu 75 mlynedd o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Pan gafodd ei sefydlu ym 1948 , y NHS oedd y system iechyd gyffredinol gyntaf i fod ar gael yn y DU, yn rhad ac am ddim yn y man darparu. Yn 2021/22 roedd “amcangyfrif o 570 miliwn o ryngweithiadau cleifion gyda […]