Transforming Communities

Dathlu NHS 75 gyda Live Music Now

Ar 5 Gorffennaf 2023 rydym yn dathlu 75 mlynedd o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Pan gafodd ei sefydlu ym 1948 , y NHS oedd y system iechyd gyffredinol gyntaf i fod ar gael yn y DU, yn rhad ac am ddim yn y man darparu. Yn 2021/22 roedd “amcangyfrif o 570 miliwn o ryngweithiadau cleifion gyda gwasanaethau meddyg teulu, cymuned, ysbyty, iechyd meddwl ac ambiwlans – 1.6 miliwn o gysylltiadau bob dydd.” (Gan Y NHS yn Gryno, The King’s Fund )

I nodi NHS 75, mae Live Music Now yn llongyfarch a diolch i’r bobl sy’n gwneud i hyn ddigwydd, gan ddathlu ein partneriaeth barhaus a chynyddol gyda’r NHS.

Ers 1977, mae Live Music Now wedi bod yn dod â cherddoriaeth fyw i leoliadau NHS ledled y DU; mannau animeiddio, lleddfu pryder ac ymateb i anghenion iechyd a lles pobl sy’n gweithio mewn cyfleusterau iechyd, yn ymweld â nhw ac yn cael eu trin.

Mae hyn yn cynnwys cerddoriaeth fyw a chyfnodau preswyl ar wardiau ac mewn mannau clinigol, ysgolion ysbyty, mewn mannau aros a chanolfannau brechu. Ni allem wneud hyn heb bobl y NHS ac yma rydym yn rhannu rhai o’r straeon am sut yr ydym yn parhau i wneud hynny ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon:

Mae’n bleser gan gerddorion Live Music Now Seren Winds agor dathliadau GIG 75 Senedd Cymru/Welsh Parliament ar 5/07/23. Rydym wedi bod yn gweithio gyda NHS Cymru gan ddefnyddio cerddoriaeth ar gyfer canlyniadau iechyd ers dros 30 mlynedd yng Nghymru. Darperir perfformiad gyda diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru / Arts Council Wales .
 

Mae ein rhaglen dwy flynedd yn Ysbyty Plant Alder Hey yn Lerpwl yn defnyddio cerddoriaeth i gefnogi iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Wedi’i gyflwyno gan naw o’n cerddorion Live Music Now, rydym wedi gweld gwelliannau sylweddol mewn llesiant a hyder. Ariennir gan Youth Music .

 

“The music moved me, calmed me, uplifted me, grounded me, orientated me with my senses, colleagues and the wider world.”

Since 2018 Live Music Now has been contracted by North Bristol Trust’s Fresh Arts programme to bring music to the wards of Bristol’s Southmead and Cossham’s hospitals.

 

Yr haf diwethaf a’r hydref, bu Live Music Now NI yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Belfast i gyflwyno cyfres o 30 o gyngherddau i bobl hŷn sy’n mynychu canolfannau dydd ledled Belfast i nodi deng mlynedd ar hugain o greu cerddoriaeth yng Ngogledd Iwerddon ar gyfer Live Music Now. #HSC75
 

“Mae hyn wedi newid fy mywyd o gael chi yma, diolch.” Claf Ffibrosis Systig

Rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysbyty Brenhinol Brompton Chelsea i ddarparu cerddoriaeth ddyrchafol wythnosol i gleifion, staff ac ymwelwyr.

c We’ve been working partnership with South West Yorkshire Foundation in care settings for older people, younger adults with learning disabilities and the forensic health services in Calderdale and Dewsbury. Here’s a great little video from one of our musicians Tom Hawthorn, who discovered the hidden drumming talents of one of the Calderdale residents!
“Roedd B wedi cynhyrfu pan oeddwn i’n gadael – dywedodd nad oes ganddi unrhyw ymwelwyr ac mae ofn mawr arni. Daliais yn ei llaw a dywedodd fod cerddoriaeth yn gwneud iddi deimlo’n well.”

Singer songwriting Maz O’Connor has been musician-in-residence at Lewisham and Greenwich Trust working in Queen Elizabeth Hospital and University Hospital Lewisham.

 

Yehudi Menuhin, Live Music Now founder, at hospital bedside. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, chwaraeodd Menuhin gannoedd o gyngherddau i filwyr y Cynghreiriaid mewn ysbytai a ger y rheng flaen a chafodd ysbrydoliaeth i greu Live Music Now.

#NHS75 #CreativeHealth #NHSBirthday #SocialPrescribing