Transforming Communities

Cerddoriaeth Fyw Nawr cerddorion Filkin’s Drift yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru

870 milltir – 2 gerddor – 40 sioe

I ryddhau eu record newydd ‘Rembard’s Retreat’, mae’r cerddorion Live Music Now Seth Bye a Chris Roberts o Filkin’s Drift yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru i gyd, gan berfformio bob nos ar y daith. Ymagwedd radical tuag at deithio cynaliadwy.

Gyda’r argyfwng hinsawdd yn canolbwyntio’n sydyn a phobl sy’n chwilio am ffyrdd newydd o gysylltu ar ôl covid, mae’n amlwg bod angen dulliau ffres a dychmygus ar y diwydiant cerddoriaeth o deithio. Mae’r ddeuawd werin Filkin’s Drift wedi dod o hyd i ateb yn y traddodiad barddol Cymreig hynafol. Yn yr iaith Gymraeg, ystyr ‘Cerdd’ yw cerddoriaeth ac mae ‘Cerdded’ yn golygu cerdded. I Filkin’s Drift, mae hyn yn awgrymu cysylltiad cynhenid rhwng y gweithredoedd o grwydro a chreu cerddoriaeth. Ar hyd y ffordd, bydd y ddeuawd yn casglu caneuon, straeon ac alawon i’w hymgorffori yn eu gigs, gan blethu tapestri o brofiadau a rennir o arfordir Cymru.

Mae CERDD // ED yn datrys problem fyd-eang mewn ffordd leol. Bydd yn llais arloesol wrth i’r diwydiant cerddoriaeth newid ei ddulliau o deithio; Bydd yn dod â chymunedau’n agosach at ei gilydd; a bydd yn dod â Chymru i’r amlwg, wrth i’r wlad arloesi’r newid hwn.

Maent yn cael eu cefnogi gan Help Musicians a Fusion Gig Bags, ac yn codi arian ar gyfer Live Music Now.