Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU

Canmlwyddiant Menuhin: archwilio arfer gorau mewn cerddoriaeth i bobl hŷn

 

Yng nghynhadledd ryngwladol LMN ar 16 Ebrill 2016, canolbwyntiwyd ar ran gyntaf y dydd prosiectau cerdd i bobl hŷn , gan gynnwys y rhai mewn gofal, a’r rhai sy’n dal i fyw’n annibynnol, y mae unigrwydd a dementia cam cynnar yn faterion arbennig o arwyddocaol iddynt.

Dechreuodd Douglas Noble (Cyfarwyddwr Strategol Lles LMN) trwy ddangos fideo o brosiect ‘Caneuon a Sgonau’ LMN, sy’n dod â phobl ynghyd mewn cymunedau gwledig, gyda buddion teimladwy iawn i bawb sy’n cymryd rhan.

 

Caneuon a Sgonau – Ryedale, Gogledd Swydd Efrog o Cerddoriaeth Fyw Nawr ymlaen Vimeo .

 

 

Yna eglurodd Douglas gefndir y prosiect, a’r fethodoleg y mae wedi’i datblygu ar gyfer mesur ei effaith. Esboniodd hefyd y sail athronyddol ac esblygiadol hynod dros ddefnyddio cerddoriaeth i alluogi grwpiau cymdeithasol i fondio, yn seiliedig ar arsylwadau Robin Dunbar o tsimpansî. Yn olaf, yna trafododd y cerddor LMN Chloe Saywell, sy’n ymddangos yn y fideo ‘Songs and Scones’, ei phrofiadau ei hun ar y cynllun. Gorffennodd “Wrth gwrs, mae ansawdd eich bywyd yn dibynnu ar ansawdd eich perthnasoedd. Dyna hanfod ein prosiectau cerdd. ” Gellir gwylio’r cyflwyniad llawn isod:

 

 

Cynhadledd Canmlwyddiant Menuhin: Caneuon a Sgons o Cerddoriaeth Fyw Nawr ymlaen Vimeo .

 

 

Rhoddwyd y cyflwyniad nesaf gan Carol Main, a ddangosodd sut mae LMN wedi gweithio gyda chyfansoddwyr i alluogi pobl hŷn i gymryd rhan yn y broses greadigol, gan arwain at rai darnau pwerus iawn o gerddoriaeth newydd.

 

 

Canmlwyddiant LMN Menuhin 2016 – Cyfansoddi gyda Gofal – Rhan 1 o Cerddoriaeth Fyw Nawr ymlaen Vimeo .

 

 

Yna fe ddangoson ni ffilm o’r enw “Songs from Above and Below”, lle roedd LMN wedi gweithio gyda’r cyfansoddwr Albanaidd John McLeod.

 

 

Caneuon o Uchod ac Isod o Cerddoriaeth Fyw Nawr ymlaen Vimeo .

 

 

Yna aeth Douglas Noble ymlaen i drafod cefndir y prosiect hwn, a pham mae cerddoriaeth yn offeryn mor alluog, i ddatgloi creadigrwydd ymhlith pobl hŷn.

 

 

Canmlwyddiant LMN Menuhin 2016 – Cyfansoddi gyda Gofal – Rhan 2 o Cerddoriaeth Fyw Nawr ymlaen Vimeo .

 

 

Gallwch chi darllenwch grynodeb o’r gynhadledd gyfan yma.

 

Credyd llun: Ivan Gonzalez