Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
With your help, we can bring the joy of live music to thousands more people
across the UK

Eleanor & Ethan: Cerddoriaeth fel Meddygaeth yn Ysbyty Plant Alder Hey

“Pan gyfarfûm ag Ethan am y tro cyntaf, nid oedd t yn frwd dros gerddoriaeth,
yn eithaf caeedig a dywedwyd wrthyf fod ei hwyliau wedi bod yn isel. ”

Mae Music as Medicine yn brosiect partneriaeth gydag Ysbyty Plant Alder Hey, sy’n cyflwyno sesiynau cerdd cyfranogol ar gyfer cleifion tymor hir. Y nod yw gwella ansawdd bywyd a sgiliau cerddorol cleifion yn ystod eu harhosiad yn yr ysbyty. Eleanor Mills, baswnydd ac aelod o’r grŵp LMN Chameleon , ymunodd â’r tîm o gerddorion LMN sy’n gweithio yn Alder Hey ym mis Medi 2019. Yn newydd i weithio mewn ysbyty, cafodd ei mentora gan y cerddor LMN Pip Bryan am 6 mis cyn arwain ei rhaglen ei hun o sesiynau un i un gyda chleifion unigol. Yn ystod y prosiect, bu Eleanor yn gweithio gydag Ethan yn Ysbyty Plant Alder Hey am 7 wythnos. Yn eu sesiwn gyntaf, cyflwynodd ef i GarageBand ar iPad. Daeth Ethan yn hynod frwd dros wneud cerddoriaeth, a rhannodd gydag Eleanor y ffaith ei fod yn arfer chwarae gitâr. Dechreuodd hyn sesiwn stiwdio iPad, lle buont yn gweithio gyda’i gilydd i recordio alaw thema James Bond.

Yna dechreuodd Ethan gyfansoddi ei ganeuon ei hun, dewis a chwarae dilyniannau’r cord, creu ei guriadau drwm a’i linellau bas ei hun, yna archwilio alawon. Erbyn diwedd y cydweithredu, roedd Ethan yn creu a golygu rhannau ar yr iPad ac yn chwarae’r bysellfwrdd am y tro cyntaf.

 

“Roedd yn anhygoel gweld y gwahaniaeth yn ei hyder a’i frwdfrydedd o’i wythnos gyntaf
a chododd nodiadau a chordiau yn gyflym iawn, gan chwarae dros ei drac ei hun. ”

Dros y saith wythnos, fe wnaeth Eleanor ac Ethan adeiladu perthynas dda, a dywed Eleanor ei bod yn “hynod werth chweil” gwylio hyder, diddordeb a pharodrwydd Ethan i roi cynnig ar gerddoriaeth ac offerynnau newydd i dyfu. “I rywun nad yw bob amser yn mynegi ei emosiynau mewn sawl gair, dywedodd ei gerdyn adborth cynnar y cyfan.”


Cyfeiriwyd yn aml at welliant Ethan mewn hwyliau gan staff Alder Hey,
ac mae cerddoriaeth bellach yn rhywbeth y mae am fynd ati i barhau yn y dyfodol.

“Dros y prosiect rydw i wedi gweld newidiadau anhygoel yn ei agwedd a’i alluoedd mewn cerddoriaeth. Mae wedi dweud wrthyf sawl gwaith ei fod yn edrych ymlaen at y sesiynau ac mae ganddyn nhw newid amlwg ar ei hwyliau. ”

Email us: [email protected] OR [email protected]