Transforming Communities

Rydyn ni’n Llogi! Cyfarwyddwr Dros Dro, Cangen y De Ddwyrain

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Canol dydd, dydd Llun 5 Gorffennaf 2021 Mae Live Music Now yn edrych i recriwtio Cyfarwyddwr dros dro ar gyfer cangen y De Ddwyrain (contract tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2022). Mae’r gangen yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau yn Llundain Fwyaf a’r De Ddwyrain, Siroedd Cartref a Dwyrain Lloegr, […]