Transforming Communities

Cardiau post o Swydd Efrog

Comisiynodd Live Music Now North East bedair ensembwl o Swydd Efrog i gynhyrchu ffilmiau dychmygus a chreadigol sy’n cysylltu’r tu mewn â’r awyr agored