Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
With your help, we can bring the joy of live music to thousands more people
across the UK

Tony Thornton MBE, Sylfaenydd Ymddiriedolaeth Gelf Cwm Mayfield

Tristwch oedd Live Music Now o glywed am farwolaeth Tony Thornton, MBE ddiwedd mis Ionawr. Trwy gefnogaeth reolaidd Ymddiriedolaeth Gelf Mayfield Valley a sefydlodd Tony ym 1987, mae Live Music Now wedi bod yn falch o gyflwyno cannoedd o gyngherddau rhyngweithiol yn ysgolion arbennig ledled De Swydd Efrog. Mae’r digwyddiadau hyn wedi caniatáu i gerddorion proffesiynol ifanc gyflwyno perfformiadau ysbrydoledig a hygyrch i’r rhai sydd yn aml yn cael eu heithrio o lawenydd cerddoriaeth fyw.

Darllenwch fwy am fywyd ysbrydoledig Tony yma:
https://www.thetimes.co.uk/article/tony-thornton-obituary-99rqxnjgn

http://www.mayfieldartstrust.org.uk/tony-thornton—obituary-and-tributes-663897/