Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU

Bywyd Tribal

Astudiaeth Achos: Bywyd Tribal

Tribal Life, mewn partneriaeth â Looked After Children Service Service, Birmingham, gan gynnig wythnos ddwys o weithdai i 13 o bobl ifanc mewn gofal gydag Uned Chwech y ddeuawd LMN (allweddellau ac offerynnau taro), gan arwain at berfformiad cyfansoddiad y plant eu hunain i ffrindiau a theulu yn theatr y Mac, Birmingham. Ariannwyd y prosiect yn rhannol gan gronfa Dyfodol Creadigol Cyngor Dinas Birmingham. Dewiswyd y prosiect fel astudiaeth achos ar gyfer Ymgyrch Genedlaethol ENYAN (Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Lloegr): Youth Arts Transforms Lives.

“Fe wnes i weithio mewn tîm a gweithio gyda gweithwyr proffesiynol”

“Fe wnaeth fy ysbrydoli i barhau i weithio gyda cherddoriaeth ac i wneud Gwobr Celfyddydau Arian”