Transforming Communities

Shelley Musker Turner

Harp

Shelley Musker Turner
Wales

Bio

“Shelley Musker Turner is a harpist who specialises in traditional Celtic folk music from Wales, Scotland and Ireland. Born and raised in the hills of Ceredigion, she lived in Spain, Austria and London before returning to Wales to live in Cardiff, where she is currently based. Shelley started playing the harp at the age of seven, and was lucky enough to be taught by professional folk harpist, Harriet Earis. Although she was trained classically, Harriet naturally passed on her love of traditional folk music, and has had a lasting influence on Shelley’s style and musical ambitions. In 2019, Shelley joined the internationally renowned Welsh folk band Calan, and has since played gigs across the UK and Europe. Particular highlights of her career so far include performing for a feature on Telynau Teifi on the BBC programme Flog it! in 2007, winning the Grúpaí Ceoil category at the All-Britain Fleadh with the West London Folk Group in 2016, and taking part in Calan’s recent performance with Catrin Finch and the Brittany Symphony Orchestra in Rennes. Telynores yw Shelley Musker Turner sy’n arbenigo mewn cerddoriaeth werin Geltaidd draddodiadol o Gymru, yr Alban ac Iwerddon. Wedi’i geni a’i magu ym mynyddoedd Ceredigion, mae wedi byw yn Sbaen, Awstria a Llundain cyn dychwelyd i Gymru i fyw yng Nghaerdydd, lle mae’n byw ar hyn o bryd. Dechreuodd Shelley canu’r delyn yn saith oed, ac roedd yn ddigon ffodus cael ei dysgu gan y delynores werin broffesiynol Harriet Earis. Er bod Harriet wedi ei hyfforddi’n glasurol, trosglwyddodd ei chariad at gerddoriaeth werin draddodiadol yn naturiol, sydd wedi cael dylanwad parhaol ar arddull ac uchelgeisiau cerddorol Shelley. Yn 2019, ymunodd Shelley â’r band gwerin Calan, sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, ac wedi chwarae cyngherddau ar draws y DU ac Ewrop ers hynny. Mae uchafbwyntiau ei gyrfa hyd yn hyn yn cynnwys perfformio ar raglen am Delynau Teifi fel rhan o’r rhaglen BBC Flog it! yn 2007, ennill categori’r Grúpaí Ceoil yn y All-Britain Fleadh gyda Grwp Gwerin Gorllewin Llundain yn 2016, a chymryd rhan ym mherfformiad diweddar Calan gyda Catrin Finch a Cherddorfa Symffoni Llydaw yn Rennes.”

Harp