Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU

Clyweliadau

SYLWCH: Oherwydd Covid-19, rydym yn oedi clyweliadau am y tro, ond cofrestrwch eich diddordeb os hoffech gael rhagor o wybodaeth pan fyddwn yn ailgychwyn recriwtio.

Sut i gael clyweliad ar gyfer Live Music Now

Mae ein proses clyweliad byw yn sicrhau ein bod yn cynnal y safonau cyflenwi uchaf.

Mae LMN yn dewis ei gerddorion, fel unawdwyr neu mewn grwpiau (hyd at 5 o bobl fel arfer), o ystod eang o draddodiadau a diwylliannau cerddorol. Gall cerddorion yng nghyfnod cynnar eu gyrfa berfformio ac yn preswylio yn y DU wneud cais.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn gerddor LMN, ewch i’n Datblygiad Cerddorion tudalen.

Cynhelir diwrnodau clyweliad ledled y DU. Os gwelwch yn dda edrychwch ar y calendr yma ar gyfer dyddiadau sydd i ddod.

Mewngofnodwch eich diddordeb gyda hyn y ffurflen ar-lein hon a byddwn mewn cysylltiad unwaith y byddwn yn ailgychwyn recriwtio.

Yn gyffredinol, mae cerddorion sy’n ymuno â LMN wedi gorffen eu hyfforddiant cerddorol uwch ac yn dechrau sefydlu eu hunain fel perfformwyr proffesiynol. Nid oes terfyn oedran i glyweliad. Mae cerddorion fel arfer rhwng 20 a 30 oed ac yn edrych i ehangu a datblygu eu sgiliau cerddorol ac allgymorth. Nid oes unrhyw reolau caled a chyflym ac edrychwn ar bob achos unigol wrth iddo godi.

Yn gyffredinol, byddem yn disgwyl ichi aros ar y cynllun am o leiaf 4 blynedd ar ôl i chi gael eich derbyn mewn clyweliad, a dim mwy na 6 blynedd. Fodd bynnag, unwaith eto, rydym yn hyblyg wrth ystyried achosion arbennig.

Yn y clyweliadau asesir cerddorion gan banel o gerddorion o fri ac arbenigwyr gwadd mewn ystod eang o feysydd cerddorol. Mae eu dealltwriaeth o ofynion y cynllun yn sicrhau bod y safonau uchaf yn cael eu cynnal. Byddant yn chwilio am:

  • safon uchel iawn o gerddoriaeth
  • dewis amrywiol ac addas o gerddoriaeth
  • sgiliau cyflwyno da a thystiolaeth o’r gallu i sefydlu perthynas â chynulleidfa
  • ymrwymiad i nodau Live Music Now

Mae’r mwyafrif o berfformiadau LMN yn digwydd yn ystod yr wythnos yn ystod y dydd. Dylai eich ymrwymiadau eraill ganiatáu rhywfaint o argaeledd ichi yn ystod yr amseroedd hyn er mwyn gallu derbyn gwaith LMN. Dylai cerddorion o dramor sy’n byw yn y DU sicrhau bod ganddyn nhw fisa dilys sy’n eu galluogi i ymgymryd â chyflogaeth â thâl. Dylai fod o leiaf 18 mis cyn dyddiad dod i ben y fisa.

Er mwyn talu ein costau, mae LMN yn codi ffi gymedrol i bob cerddor, adeg y clyweliad.