Transforming Communities

Dydd Llun Cerddorol yn Ynys Môn

Galw pob ysgol gynradd ac arbenigol yn Ynys Môn!

Tanysgrifiwch i’n cyfres o gyngherddau deniadol, bywiog ac addysgol gyda cherddorion Live Music Now – wedi’u ffrydio’n uniongyrchol i gysur eich neuadd ysgol neu ystafell ddosbarth. Addas ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae ein cyngherddau Dydd Llun Cerddorol yn ddull perffaith i weld a phrofi amrywiaeth o gerddorion proffesiynol o safon fyd-eang o bob cefndir a genre. Gallwch anfon cwestiynau a sylwadau atyn nhw a hyd yn oed anfon ceisiadau, i gyd o fewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.

Mae dydd Llun cerddorol yn Ynys Môn yn bosibl drwy gyllid gan Wasanaeth Cerdd Cenedlaethol Cymru a Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gywnedd a Môn.

Cynhelir cyngherddau yn Gymraeg.

Sut i Logi

I gael mwy o wybodaeth neu i drefnu cyngerdd neu gyfres, gallwch gysylltu â [email protected]

Dydd Llun 23 Hydref
11am-12pm
Alice Phelps

Mae Alice Phelps yn baswr dwbl a chanwr clasurol sy’n mwynhau creu cerddoriaeth plygu genre ar gyfer meddyliau chwilfrydig. Mae’n chwarae i nifer o ensembles o Fanceinion: The Untold Orchestra, Kaleidoscope Orchestra, Piccadilly Symphony Orchestra a The Villanelles, gwisg jazz/pop benywaidd i gyd.

Dydd Llun 11 Rhagfyr
11am-12pm
Richy Jones Duo

Dechreuodd y ddeuawd yma yng Ngogledd Cymru weithio gyda’i gilydd sawl blwyddyn yn ôl, gan berfformio’r gerddoriaeth maen nhw’n ei charu. Mae hyn yn amrywio o jazz cynnar ac alawon sioe, y blynyddoedd roc a phop i ganeuon gwerin Cymraeg a thraddodiadol, gyda Richy yn siaradwr Cymraeg.

Dydd Llun 5ed Chwefror
11am-12pm
Artist TBC

Dydd Llun 18 Mawrth
11am-12pm
MADITRONIQUE

MADITRONIQUE yw’r canwr/cyfansoddwr caneuon Cymraeg, aml-offerynnwr a chynhyrchydd Maddie Jones. Gan ddefnyddio ystod o allweddellau, synths ac offer eraill, a gweithio trwy Ableton, mae hi’n gwneud ac yn perfformio pop celf electronig.