Transforming Communities

Dathlwch Dydd Gwyl Dewi gyda Cherddoriaeth Fyw Nawr!

To read this in English, click here.

Mae cerddorion Cymru Live Music Now sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a Llundain wedi bod yn brysur yn recordio a pharatoi cyngherddau i ddathlu Dydd Gwyl Dewi* ac yn rhannu llawenydd cerddoriaeth draddodiadol gyda’r rhai sydd adref yn ogystal ag mewn ysgolion a chartrefi gofal. Y newyddion gorau yw does dim rhaid i chi fod yn Gymry i fwynhau’r dathliadau!

 

I ddathlu Dydd Gwyl Dewi, daeth Patrick Rimes ac Angharad Jenkins, cerddorion gwerin Cymreig o fand Calan at ei gilydd yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu i recordio detholiad o alawon clasurol a gwreiddiol Cymreig ar ffidil, piano a llais gyda chefnogaeth tîm Ratio Studios. Cafwyd fersiynau newydd o Calon Lân a Myfanwy ochr yn ochr ag alawon gwreiddiol fel Brandy Cove a ysgrifennwyd gan Angharad i ddathlu traeth llai enwog yn Abertawe. Ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Gwyliwch y cyngerdd yma: https://youtu.be/4m2JRVPOfUo

Ddydd Mercher 3 Mawrth, bydd y ddeuawd Gymraeg o Lundain, Cainc gyda Llinos Emanuel a Twm Dylan, yn ffrydio Cyngerdd arbennig Dydd Gwyl Dewi fel rhan o gyfres Facebook Live Music in Care. Mae Cainc yn archwilio repertoire traddodiadol Cymru mewn ffordd y gall pawb ei mwynhau. Mae Llinos yn canu a Twm yn cyfeilio ar y gitâr wrth iddyn nhw fynd â’r gynulleidfa trwy draddodiadau llai adnabyddus Cymru a pherlau cerddorol cudd. Byddwch yn barod i ganu, dysgu ychydig o Gymraeg, ond yn bwysicaf oll, cael hwyl! Gwnaethpwyd y cyngerdd hwn yn bosibl gyda chefnogaeth gan City Bridge Trust. Tiwniwch i mewn am 2pm ddydd Mercher 3 Mawrth (neu dal recordiad yn ddiweddarach) yma: https://fb.me/e/5hhUtSBXT

* Dydd Gwyl Dewi, yw diwrnod gwledd nawddsant Cymru ac fe’i dathlir ar y 1af o Fawrth. Gallwch ddarllen mwy am Dewi Sant yma: https://www.visitwales.com/info/history-heritage-and-traditions/st-david-five-facts