Transforming Communities

Dydd Llun Sioe Gerdd ym Mhowys

Yn galw pob ysgol gynradd ac arbenigol ym Mhowys!

Tanysgrifiwch i’n cyfres o gyngherddau deniadol, bywiog, ac addysgol gyda cherddorion Live Music Now – wedi’u ffrydio’n uniongyrchol i gysur neuadd eich ysgol neu ystafell ddosbarth. Addas ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae ein cyngherddau Dydd Llun Cerddorol yn ddull perffaith i weld a phrofi amrywiaeth o gerddorion proffesiynol o safon fyd-eang o bob cefndir a genre. Gallwch anfon cwestiynau a sylwadau atyn nhw a hyd yn oed anfon ceisiadau, i gyd o fewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.

Mae Dydd Llun Cerddorol ym Mhowys yn bosibl gyda chyllid gan Wasanaeth Cerdd Powys

Cynhelir cyngherddau yn Saesneg am 11am a’r Gymraeg am 1:30pm.

Sut i Logi

I gael mwy o wybodaeth neu i drefnu cyngerdd neu gyfres, gallwch gysylltu â [email protected]

Dydd Llun 16 Hydref
11am-12pm: Saesneg
1.30-2.30pm: Cymraeg

Techneg Beat (Dean Yhnell)

Ar ôl gwneud y naid i bîtbocsio proffesiynol yn 2010 mae gyrfa a repertoire Dean wedi blodeuo. Mae wedi creu arddull perfformio unigryw a phresenoldeb llwyfan, a adeiladwyd ar lwyfannau a digwyddiadau Glastonbury, yr O2, Royal Ascot a Silverstone i enwi ond ychydig.

Dydd Llun 4 Rhagfyr
11am-12pm: Saesneg
1.30-2.30pm: Cymraeg

Borges Machado

Mae Borges Machado yn André Borges (sacsoffon, ffliwt, offerynnau chwyth wedi’u gwneud â llaw, corff) a Fernando Machado (gitâr, cavaquinho, offerynnau taro, corff), y ddau yn gerddorion Brasil yn Brighton, Lloegr. Mae repertoire y ddeuawd yn seiliedig ar ddylanwadau rhythmig a harmonig o’u mamwlad.

Dydd Llun 29 Ionawr
11am-12pm: Saesneg
1.30-2.30pm: Cymraeg

Ste Forshaw

Mae Ste Forshaw yn ganwr/cyfansoddwr caneuon sy’n wreiddiol o Lannau Mersi. Mae’n tynnu ar ddylanwadau indie, gwerin ac enaid i ddod ag amrywiaeth anhygoel o ganeuon gwreiddiol yn fyw, fel perfformiwr unigol ac yn fwy diweddar gyda band llawn, gan deithio ledled y byd yn perfformio catalog enfawr o gerddoriaeth o bob rhan o’r oesoedd.

Dydd Llun 11 Mawrth
11am-12pm: Saesneg
1.30-2.30pm: Cymraeg

Artist TBC

Dydd Llun 13 Mai
11am-12pm: Saesneg
1.30-2.30pm: Cymraeg


MADITRONIQUE

MADITRONIQUE yw’r canwr/cyfansoddwr caneuon Cymraeg, aml-offerynnwr a chynhyrchydd Maddie Jones. Gan ddefnyddio ystod o allweddellau, synths ac offer eraill, a gweithio trwy Ableton, mae hi’n gwneud ac yn perfformio pop celf electronig.

Dydd Llun 24 Mehefin
11am-12pm: Saesneg
1.30-2.30pm: Cymraeg

Deuawd Filkin

Filkin’s Drift: Mae Duo Filkin yn plethu alawon cywrain ynghyd o draddodiadau gwerin eu cartrefi, Cymru a Swydd Gaerloyw. Mae eu cerddoriaeth yn cyfuno’r ffidil traddodiadol a’r cyfoes, gan gyfuno ffidil, gitâr, harmoniwm a mandolin gyda’u harmonïau lleisiol agos.