Transforming Communities

IntraFest 2022 – heulwen, gwenu a thalent y sêr i’w gweld

Roedd cynulleidfaoedd yn Medway wrth eu bodd ag ansawdd y perfformwyr yn IntraFest 2022, a gynhaliwyd rhwng 15-17 Gorffennaf yn Medway. Heidiodd cerddorion, cantorion, beirdd, dawnswyr, artistiaid a DJs i’r Old High Street Intra, rhwng Chatham a Rochester, i ddangos y cyfoeth o dalent lleol sydd gan Medway i’w gynnig.

Cynulleidfaoedd yn ymgynnull yng Ngardd Frog Flippin’.

Dechreuodd yr ŵyl yn Sun Pier House, gydag arddangosfa o gyfansoddiad newydd sbon Historic England HSHAZ’ Round Here gan Dani Osoba a Thomas Harvey, yn dathlu’r Stryd Fawr ac wedi’i gyd-ysgrifennu gan aelodau’r gymuned leol.

Dani Osoba (dde) yn cyflwyno’r gân newydd sbon Historic England HSHAZ ‘Round Here’ yn Sun Pier House

Cafwyd perfformiadau pellach mewn deuddeg o leoliadau eraill ar hyd y stryd, gan gynnwys cantorion yn becws Mrs. Sourdough, cerddoriaeth glasurol yn yr Eglwys Undodaidd, hip-hop yn Synagog Coffa Chatham, bandiau a DJs yn Rochester Pizza Lounge, sgrin-brintio yn INTRA, dawnsio stryd ar Bier yr Haul a pherfformiadau a gweithdai yn Naked Products.

DJ Ahuncho a Bando Black yn perfformio yn Synagog Coffa Chatham.
Dywedodd Janet Fischer, Prif Swyddog Gweithredol Live Music Now: “IntraFest! Waw, am benwythnos anhygoel. Roedd yn bleser gweithio gyda chymaint o fusnesau lleol gwych yn yr Hen Stryd Fawr Intra yn nhrefi Medway: unigolion ac entrepreneuriaid gwych, ymroddedig a ddaeth ynghyd i ddathlu’r enfawr amrywiaeth o dalentau cerddorol lleol yn Medway. Braf oedd gweld pobl newydd ar y Stryd Fawr, cerddoriaeth mewn mannau anarferol a phobl yn mwynhau eu hunain drwy’r penwythnos!”
Hoffem ddiolch i’r holl leoliadau, perfformwyr, gwirfoddolwyr, cynulleidfaoedd ac aelodau’r criw am wneud IntraFest 2022 yn llwyddiant. Diolch pellach i Gyngor Medway am ariannu’r ŵyl.
Mae cynulleidfaoedd yn dod yn greadigol gyda chrysau-t argraffu sgrin a bagiau tote yn INTRA Arts.
A group of people in a recording studio, singing and clapping hands

Asylum Sounds

Life is sweet when we sing together Life is cool when we dance all night We need kind people to make life better We take

Read More »