Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU

Lansio rhaglen gerddoriaeth deuluol Me Me ar Ddiwrnod #SocialPrescribing!

Mae Live Music Now yn dathlu #SocialPrescribingDay gyda lansiad Gan gynnwys Fi , rhaglen gerddoriaeth deuluol ar-lein yn Swydd Gaer a Glannau Mersi.

Mae Including Me yn rhaglen 10 wythnos o sesiynau cerddoriaeth fyw hwyliog, rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y teulu a ddygwyd i gartrefi’r cyfranogwyr gan gerddorion LMN mewn partneriaeth â Gwella Fi a Phartneriaeth Menywod a Phlant Swydd Gaer a Glannau Mersi.

Dyluniwyd Including Me i ymateb i bwysau COVID 19 trwy:

  • Cefnogi ‘teuluoedd cryfach ynghyd’ gyda cherddoriaeth
  • Darparu gwrthwenwyn i ‘blues cloi’
  • Brwydro yn erbyn risg uwch o ynysu ac eithrio cymdeithasol
  • Hybu iechyd meddwl a gwytnwch da.

Cyfeiriodd Partneriaeth Merched a Phlant Swydd Gaer a Glannau Mersi y teuluoedd a darparu cefnogaeth i sicrhau y gallant gymryd rhan – o gymorth iaith i’r rhai nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, i dechnoleg cyrchu.

Gwylio y fideo intro byr hwn Cerddoriaeth Fyw Nawr gwnaeth y cerddor Ben Sayah i’r teulu y bydd yn cwrdd ag ef ar gyfer y prosiect 10 wythnos:

 

Am y partneriaid

Gwella Fi www.improvingme.org.uk yn bartneriaeth o 27 o sefydliadau’r GIG ledled Swydd Gaer a Glannau Mersi gyda’r nod o wella profiad pob merch a phlentyn.

Cerddoriaeth Fyw Nawr www.livemusicnow.org.uk yn arweinydd mewn cyfranogiad cerddoriaeth i blant ag ystod o anghenion cymhleth. Mae eu cerddorion proffesiynol hyfforddedig fel arfer yn gweithio mewn ysgolion arbennig ar brosiectau, gyda grwpiau dosbarth ac un i un.

BookTrust www.booktrust.org.uk yw elusen ddarllen fwyaf y DU. Maent yn cyrraedd 3.9 miliwn o blant bob blwyddyn i helpu i ddatblygu cariad at ddarllen. Maent am i bob plentyn gael y dechrau da mewn bywyd a ddaw yn sgil darllen.