Transforming Communities

Mae Live Music Now yn parhau ar-lein mewn ysgolion yn ystod y broses gloi

Ilaeth hwn yn Gymraeg clic Allan yma .

Mae cerddorion Live Music Now wedi llwyddo i gyflwyno gweithdai cerdd ar-lein a recordiadau pwrpasol ar gyfer ysgolion a theuluoedd arbennig dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae ein cerddorion hyfforddedig yn dilyn canllawiau LMN ar gyfer sesiynau ar-lein diogel ac yn cydymffurfio â gweithdrefnau ysgolion ar gyfer dysgu o bell.

Rydym yn defnyddio platfform ar-lein dewisol yr ysgol. Mae ein cerddorion hyfforddedig yn dilyn canllawiau LMN ar gyfer sesiynau ar-lein diogel ac yn cydymffurfio â gweithdrefnau ysgolion ar gyfer dysgu o bell.

Mae gennym ni gyllid i sybsideiddio cost sesiynau mewn rhai ardaloedd daearyddol – felly gofynnwch! Cysylltwch â ni heddiw i gael mwy o wybodaeth. Gallwn greu cynnig pwrpasol i gefnogi anghenion eich ysgol. E-bost: ysgolion @ livemusicnow.org.uk

Dadlwythwch ein taflen Rhaglen Ar-lein Ysgolion LMN yma. Ilaeth hwn yn Gymraeg clic Allan yma .

 

Gweithdai cerddoriaeth ryngweithiol ar-lein ar gyfer plant bregus / allweddair yn yr ysgol

 • Sesiynau cerddoriaeth gyfranogol byw 30-45 munud ar gyfer grwpiau.
 • Gellir ei archebu fel sesiwn unwaith yn unig neu gyfres o sesiynau.
 • Pwrpasol i weddu i anghenion pob grŵp – hwyl a rhyngweithiol.
 • Cyngor ar gynllun yr ystafell ddosbarth a’r defnydd o adnoddau yn unol â’r canllawiau cyfredol.
 • Gellir ei ffrydio ar yr un pryd i sawl dosbarth neu ei drefnu fel sesiynau olynol ar gyfer dosbarthiadau ar wahân.
 • Gall y pecyn gynnwys cyfres o recordiadau pwrpasol i’ch disgyblion gefnogi’r cwricwlwm.
 • Gallwn hefyd drafod opsiynau i gynnwys plant gartref.
 • Darllenwch yma am sesiynau cerddoriaeth ar-lein yn Ysgol Newlands

 

Sesiynau 1: 1 ar-lein i ddisgyblion sy’n methu mynychu’r ysgol

 • Sesiynau personol 30 munud yn canolbwyntio ar ymgysylltu, cyfathrebu a rhyngweithio.
 • Wedi’i gyflwyno gan arweinydd cerddoriaeth LMN profiadol.
 • Wedi’i gynllunio a’i ddarparu mewn ymgynghoriad â’r rhiant / gofalwr / staff.
 • Helpu i ddarparu gweithgaredd ystyrlon i ddisgyblion ynysig.
 • Seiniau Bwriad gellir ei ddefnyddio i helpu i fonitro cynnydd.
 • Gellir ei drefnu ochr yn ochr â sesiynau grŵp.

 

Llyfrgell cyngherddau fideo am ddim i ysgolion a theuluoedd

livemusicnow.org.uk/lmnonlineschools

 • 15 – 30 munud o hyd.
 • Perfformiadau wedi’u recordio’n arbennig ar gyfer cynulleidfaoedd ysgolion arbennig – cynhwysol a chyfranogol.
 • Amrywiaeth o arddulliau cerddorol.
 • Archebwch sesiwn ddilynol fyw ar-lein gyda’r cerddor yn y fideo!

 

Cyngherddau NEWYDD Live ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Chyfnod Allweddol 1

 • 2-2.40 yh ar ddydd Iau – ymunwch trwy ein Tudalen Facebook Live yma
 • Cyngherddau cyfranogol ar gyfer plant 4 – 7 oed a’u brodyr a’u chwiorydd
 • Gan ddechrau 28 Ionawr 2020, cyngherddau wythnosol wedi’u trefnu trwy dymor y Gwanwyn
 • Perfformir gan grŵp LMN gwahanol bob wythnos
 • Cyfle gwych i ddysgu am wahanol offerynnau a mathau o gerddoriaeth
 • Hyd: tua 35 – 40 munud
 • Gweithgaredd cloi gwych i blant iau!
 • Mwy gwybodaeth a llinell gyflawn yma.

Cyngherddau Livestream ar gyfer ysgolion unigol neu grwpiau o ysgolion

 • Archebwch gyngerdd llif byw i gefnogi iechyd meddwl a lles ysgol gyfan
 • Gellir ei drefnu ar gyfer grŵp o ysgolion mewn partneriaeth â Hybiau Addysg Gerdd / Gwasanaethau Cerdd / Cadwyni Academi
 • Amrywiaeth o grwpiau LMN a genres cerddorol i ddewis ohonynt
 • Wedi’i ffrydio trwy Zoom neu blatfform diogel arall a ddefnyddir gan ysgolion
 • Gellir anfon dolen i’r cyngerdd gan ysgol (au) i deuluoedd gartref
 • Gellir creu deunyddiau dilynol i’w defnyddio yn yr ysgol ac yn y cartref
 • Darllenwch yma am gyngerdd llif byw i ysgolion yn Nyfnaint a Torbay

 

Cysylltwch â ni heddiw i gael mwy o wybodaeth . Gallwn greu cynnig pwrpasol i gefnogi anghenion eich ysgol. E-bost: [email protected]