Transforming Communities

Sut mae’r ‘Prosiect Hwiangerdd’ yn Cefnogi Iechyd Meddwl Amenedigol a Lles Rhiant-Plentyn

Cerddorion LMN Cymru String Sisters gyda theulu yng Nghanolfan St Paul, Port Talbot

GWEMINAR AR-LEIN AM DDIM!
Dydd Mercher 15 Mehefin 1pm – 2.30pm
Cyflwynir gan Live Music Now Wales

Mae ‘ Prosiect Lullaby ‘ Live Music Now yn fodel ymgysylltu gwych ar gyfer byrddau iechyd sydd am fynd i’r afael â materion iechyd meddwl amenedigol ac anghydraddoldebau mewn gwasanaethau mamolaeth ac iechyd menywod. Mae’r Prosiect Hwiangerdd yn paru mamau â cherddorion proffesiynol i weithio gyda’i gilydd dros gyfres o weithdai i greu eu hwiangerdd unigryw eu hunain, sydd wedyn yn cael ei recordio’n broffesiynol a’i pherfformio’n fyw mewn digwyddiad dathlu.

Ymunwch â ni ar-lein ddydd Mercher 15 Mehefin (1-2:30pm) a dysgu am effaith y prosiect yng Nghymru, a gyflwynir mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe , Dechrau’n Deg Castell-nedd Port Talbot , Operasonic yn Uned Mamau a Babanod Tonna ac mewn dau lleoliadau cymunedol ym Mhort Talbot a Gwauncaegurwen.

Bydd ein gwerthuswr prosiect Kerry Wilson, Pennaeth Ymchwil yn y Sefydliad Cyfalaf Diwylliannol ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl, yn rhannu ei chanfyddiadau ymchwil o’r prosiectau peilot, gan amlygu canlyniadau pwysig. Byddwch hefyd yn clywed gan weithwyr iechyd a cherddorion a gefnogodd y cyfranogwyr.

Datblygwyd y Lullaby Project yn wreiddiol gan Carnegie Hall yn Efrog Newydd ac mae wedi’i ategu gan 10 mlynedd o ymchwil sy’n dangos yr effaith gadarnhaol y mae’r prosiect yn ei chael ar iechyd mamau, datblygiad plentyndod a chwlwm teuluol. Gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru , mae Live Music Now wedi llwyddo i addasu’r model ar gyfer cyflawni prosiectau gyda’r GIG a phartneriaid cymunedol. Rydym bellach mewn sefyllfa i gyflwyno’r Prosiect Lullaby fel model cymorth ac ymgysylltu amenedigol llwyddiannus, gan weithio gyda mwy o fyrddau iechyd a phartneriaid y GIG i gydgynhyrchu prosiectau.

Archebwch eich lle yn y weminar trwy glicio yma.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddod â’r Prosiect Hwiangerdd i’ch cymuned, cysylltwch â [email protected]

Cerddor LMN Cymru Megan Morris gyda rhiant a babi newydd yng Nghanolfan Gymunedol Gwaun Cae Gurwen