Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
With your help, we can bring the joy of live music to thousands more people
across the UK

CASE STUDIES

Select beneficiaries

Transforming lives through inspirational musicians

LMN works with a very diverse range of people that rarely, if ever, have the opportunity to experience live music. It takes very special skills to be able to use music to engage people who face difficulties in communicating, cut off from the joy and pleasures of participating and sharing with others.

Our musicians are trained to put participants’ needs and responses at the heart of everything they do. Working with LMN gives our musicians the ability to perform with a deeper level of engagement throughout their careers.

Cysoni, 2012

Yn gynnar yn 2012, cyflwynodd cerddorion LMN, ‘Interlude,’ 10 sesiwn gerddoriaeth greadigol ryngweithiol wythnosol ar gyfer grŵp o bobl hŷn, y mwyafrif â dementia, mewn

Read More

Rhaglen Sobell

Astudiaeth Achos: Rhaglen Sobell: rhaglen tair blynedd o gyngherddau ar gyfer ysgolion arbennig Cyllidwr: Sefydliad Sobell Yn y rhaglen hon, mae pymtheg ysgol o bob

Read More

Caneuon a Sgons

Arweiniodd partneriaeth a ddatblygwyd rhwng LMN Cymru a Rhondda Cynon Taf Cultural Services at gyfres fisol o gyngherddau cyfranogol o’r enw ‘Songs and Scones’ yn

Read More

Prosiect Strôc

Yn ôl y Gymdeithas Strôc bob blwyddyn amcangyfrifir bod 150,000 o bobl yn y DU yn cael strôc y mae traean ohonynt yn debygol o

Read More

Ysgol Woolley Wood, Sheffield

Astudiaeth Achos: Ysgol Woolley Wood, Sheffield Cyllidwr: Ymddiriedolaeth Gelf Cwm Mayfield Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae cerddorion LMN wedi perfformio cyngherddau cyfranogol ac wedi

Read More

Bywyd Tribal

Astudiaeth Achos: Bywyd Tribal Tribal Life, mewn partneriaeth â Looked After Children Service Service, Birmingham, gan gynnig wythnos ddwys o weithdai i 13 o bobl

Read More
TRANSLATE