Transforming Communities

Cyflwyno Live Music Now Cymru

Ar 1 Chwefror 2023 rydym yn croesawu Jennifer Abell fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol newydd Live Music Now Cymru. Mae Jen yn ymuno â ni o Cymuned Canolfan Datblygu De Glan-yr-afon, elusen ganolog yng Nghaerdydd sy’n ymroddedig i gynyddu cydraddoldeb cymdeithasol a lleihau tlodi, lle bu’n Gyfarwyddwr, a chyn hynny roedd yn Rheolwr Codi Arian Cymunedol a […]

Curo’r ods

Mae beatboxer Cymru, DJ a rapiwr Dean Yhnell (Beat Technique), wedi bod yn rhan o gynllun Live Music Now yng Nghymru ers 2017, gan weithio fel unawdydd ac fel rhan o

#ReturnToLive agored Cerddoriaeth Fyw Nawr

Yn y De Ddwyrain, yn yr unawdydd a’r gitarydd Zoe Wren yn yn ôl y bobl ar bobl bobl byw ac yn cael eu defnyddio’n dda yn Haringey (llun a data cyn Covid) Am Saesneg, cliciwch yma. Bwrlwmaeth os yn yn dda! Yn wythnos wythnos 14 oed, mae’n Cerddoriaeth Fyw Nawr ynig yn be gan […]